Air Guitar - head

přihláška

ceny

pravidla

novinky

manifest

odkazy

historie

 

Soutěžit můžeš
i na Facebooku:

Air Guitar na Facebooku

Sledujte web a dozvíte se, kdy bude finále.

Pravidla AIR GUITAR ČR

§1 Organizátor akce
Organizátorem Air Guitar World Championships v České republice je AUDIO PARTNER s.r.o.

§2 Pravidla soutěže AIR GUITAR ČR

1. Neviditelný nástroj
Nástroj soutěžícího (kytara) musí být neviditelný - tj. imaginární.

2. Systém soutěže AIR GUITAR ČR
Přihlášky do soutěže posílejte 1. 1. - 1. 6. 2012. Přihlášky najdete zde...

Základní kolo: Soutěžící umístí své AIR GUITAR video na veřejně přístupné místo na webu (YouTube, Facebook, Stream atd...), řádně vyplní přihlášku pošle ji organizátorovi. Porota vybere 20 nejlepších účastníků a ti postupují přímo do republikového finále. Čím dřív se účastník přihlásí, tím víc může získat diváckých hlasů. Vyhlášení finalistů (ČR) proběhne do 15. 6. 2012 - termín bude upřesněn.

Republikové finále:
Je živé vystoupení, během kterého soutěžící veřejně předvede jednu skladbu dle vlastního výběru. Trvání této skladby je 60 vteřin. Skladba musí být odevzdána organizátorovi ve formátu MP3 týden předem. Do republikového finále postupuje pouze 20 nejlepších ze základního kola. Republikové finále (ČR) proběhne do 30. 6. 2012 - termín a místo upřesní ogranizátor. Organizátor může místo a termín změnit. Vítěz tohoto finále získá titul mistra republiky, hlavní cenu od kytary.cz a automaticky postupuje do světového „Velkého finále“ .

Velké finále
Vítěz republikového finále (AIR GUITAR ČR) postupuje do Velkého finále. Velké finále Air Guitar World Championships 2011 je ve Finsku v městě Oulu koncem srpna 2012 - termín bude upřesněn. Organizátor může termín změnit. Nezbytné náklady spojené s dopravou na Velké finále uhradí organizátor soutěže.

3. Další podrobnosti
Povoluje se účast imaginárních osobních pódiových techniků a dalšího personálu. Doprovodné skupiny - imaginární nebo skutečné - nejsou povoleny. Neexistuje žádný předpis pro oděv a soutěžící mohou používat libovolné rekvizity. (Veškeré skutečné hudební nástroje jsou však zakázány.) Organizátor sii vyhrazuje právo na změny těchto pravidel.

§3 Účel akce
Hlavním cílem mistrovství je podporovat světový mír. Více v Manifestu...

§4 Umění Air Guitar

Hra na imaginární kytaru je možná pro každého, protože nevyžaduje žádné viditelné vybavení, zvláštní místo k předvádění nebo dovednost. Proto jsou ke hře na imaginární kytaru zváni všichni bez ohledu na rasu, pohlaví, věk, sexuální orientaci nebo společenské postavení.

§5 Soutěžní porota
Odbornou porotu sestaví organizátor soutěže. V rozhodování bude přihlédnuto k hlasům diváků.

§6 Účast
Mistrovství Air Guitar ČR je otevřeno všem osobám starším 18. let, nebo mladším osobám v doprovodu zákonného zástupce. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit soutěžící, kteří překročí hranici dobrých mravů - zejména se jedná o projevy rasismu, potlačování práv občanů, přílišnou vulgaritu atp.

§7 Manifest
Každý účastník soutěže, souhlasí s manifestem AIR GUITAR. Manifest najdete zde...

§8 Povinosti soutěžících
Soutěžící se zavazuje reprezentovat ČR na Velkém Finále v Oulu (Finsko), v případě že vyhraje republikové finále (AIR GUITAR ČR). Soutěžící musí před vstupem do finále podepsat uměleckou smlouvu (k nahlédnutí zde...) a smlouvu soutěžícího (k nahlédnutí zde...).

§9 Ochrana osobních údajů
Organizátor se zavazuje, že bude osobní údaje soutěžících používat výhradně pro potřeby této soutěže a neposkytne je třetí straně.

 

Generální partner:

kytary.cz

 

Hlavní partner:

Washburn

 press room | 2010 | © AUDIO PARTNER s. r. o. | kontakt pro média