Air Guitar - head

přihláška

ceny

pravidla

novinky

manifest

odkazy

historie

 

Soutěžit můžeš
i na Facebooku:

Air Guitar na Facebooku

Sledujte web a dozvíte se, kdy bude finále.

Air Guitar World Championships: MANIFEST

§1 Organizátor akce
Mistrovství světa Air Guitar World Championships organizuje Oulu Musiikkivideofestivaalit ry (Oulu Music Video Festival, dále "OMVF"). Organizátorem a vlastníkem práv pro Českou republiku je AUDIO PARTNER s. r. o.

§2 Termín a místo konání akce
Mistrovství světa Air Guitar World Championships se konají každoročně v návaznosti na Oulu Music Video Festival ve finském Oulu. První mistrovství Air Guitar World Championship se konalo roku 1996.

§3 Účel akce
Hlavním cílem mistrovství je podporovat světový mír. Podle ideologie air guitar pokud budou všichni lidé na světě hrát na imaginární kytary (air guitar), skončí války, zastaví se globální oteplování a zmizí i všechna ostatní zla. Na počest tohoto záměru jsou na závěr každé soutěže mistrovství Air Guitar World Championship lidé celého světa vyzváni, aby všichni společně zahráli na imaginární kytaru pro záchranu světa.

§4 Umění Air Guitar

Hra na imaginární kytaru je možná pro každého, protože nevyžaduje žádné viditelné vybavení, zvláštní místo k předvádění nebo dovednost. Proto jsou ke hře na imaginární kytaru zváni všichni bez ohledu na rasu, pohlaví, věk, sexuální orientaci nebo společenské postavení.

§5 Místní soutěže, kvalifikační kolo a velké finále
Vítěz mistrovství Air Guitar World Championship se stanovuje výběrem v oficiálních národních soutěžích (v účastnických zemích sítě AGWC a v kvalifikačním kole v Oulu) a ve velkém finále.

§6 Pravidla soutěže
Mistrovství Air Guitar World Championships a veškeré národní soutěže pořádané v návaznosti na ně se řídí následujícími pravidly:

1. Neviditelný nástroj
Nástroj soutěžícího musí být neviditelný - tj. imaginární. Soutěžící může používat jak elektrickou, tak akustickou (imaginární) kytaru, případně oba typy.

2. Finalisté
Vítězové národních kol jsou přijati přímo do velkého finále. Úřadující mistr světa je přijat přímo do velkého finále, pokud bude chtít svůj titul obhajovat. V kvalifikačním kole předvede každý soutěžící jednu skladbu podle svého výběru. Délka skladby je 60 vteřin. Počet soutěžících přijatých do velkého finále každoročně stanovuje OMVF. Nejvhodnější soutěžící pro účast ve velkém finále vybírá porota.

3. Program soutěže
Ve velkém finále soutěžící ve dvou kolech předvádějí dvě skladby ve dvou samostatných kolech. Trvání každé skladby je 60 vteřin. Kola jsou následující:
První kolo: Volitelná skladba upravená na požadovanou délku 60 vteřin, která byla odevzdána porotcům dva (2) týdny před soutěží. Skladba musí být odevzdána ve formátu stanoveném organizátory.
Druhé kolo: Povinná skladba/skladby (60 vteřin), které soutěžící uslyší až těsně před vstupem do velkého finále. Ve velkém finále nejdříve vystupují soutěžící vybraní v kvalifikačním kole, a to ve vylosovaném pořadí. Pak vystupují vítězové národních kol, rovněž v pořadí stanoveném losem.

4. Další podrobnosti
Povoluje se účast imaginárních osobních pódiových techniků a dalšího personálu. Doprovodné skupiny - imaginární nebo skutečné - nejsou povoleny. Neexistuje žádný předpis pro oděv a soutěžící mohou používat libovolné rekvizity. (Veškeré skutečné hudební nástroje jsou však zakázány.) OMVF si vyhrazuje právo na změny těchto pravidel.

§7 Soutěžní porota
Porota mistrovství Air Guitar World Championships bude vybrána představenstvem OMVF. OMVF ukládá porotě, aby při svém rozhodování zvažovala následující stránky soutěžních vystoupení: Originalitu, schopnost nechat se unést hudbou, pódiové vystupování, technickou preciznost, umělecký dojem a imaginárnost. Každý člen poroty udílí vystoupení známky od 4.0 do 6.0. Bodová hodnocení získaná v obou kolech se sčítají a soutěžící, který získá nejvyšší bodový součet, vítězí. Titul Mistra světa Air Guitar může získat pouze jediný soutěžící. Pokud mají dva nebo více soutěžících shodný počet bodů, přidává se další soutěžní kolo. Pokud i pak bude stav nerozhodný vítězí soutěžící s vyšším bodovým hodnocením povinné skladby. Pokud i tam je počet bodů shodný, soutěžící vystupují v dalších mimořádných soutěžních kolech, dokud nedojde k rozhodnutí. Porota posuzuje soutěžící podle vlastní úvahy a vkusu. Proti výroku poroty není odvolání.

§8 Účast
Mistrovství Air Guitar World Championships jsou otevřená soutěžícím z kterékoli země světa. Pokud se v jejich zemi pořádá oficiální národní mistrovství Air Guitar, kvalifikují se účastí v něm. Organizátoři národních mistrovství udělí vítězi místní soutěže jako cenu cestu na světové mistrovství ve finském Oulu. Vítězové národního mistrovství se mohou účastnit přímo velkého finále, aniž by museli procházet kvalifikačním kolem v Oulu. Soutěžící ze zemí, které nemají oficiální národní mistrovství, se mohou registrovat do kvalifikačního kola v Oulu zasláním registračního formuláře a zaplacením registračního poplatku (poplatek se v jednotlivých ročnících liší) před uplynutím registračního termínu. Soutěžící se účastní soutěže na vlastní zodpovědnost.

§9 Národní mistrovství

V každé zemi smí být uspořádána pouze jediná soutěž národního mistrovství. Statut národního mistrovství udílí OMVF podpisem smlouvy s organizátory národního mistrovství. Národnímu mistrovství mohou předcházet kvalifikační kola (např. v různých městech nebo státech země). Vítězové národního mistrovství mají zaručenou přímou účast na velkém finále světového mistrovství Air Guitar World Championship, aniž by museli projít kvalifikačním kolem v Oulu. Organizátoři národních mistrovství se zavazují, že budou respektovat ideologii Air Guitar World Championships a že budou toto prohlášení považovat za oficiální pravidla a kritéria hodnocení soutěžních vystoupení - a že budou tuto ideologii rozšiřovat při pořádání svých regionálních soutěží.

§10 Ceny
Vítěz Air Guitar World Championships obdrží skutečnou, viditelnou elektrickou kytaru.

§11 Povinnosti vítěze mistrovství Air Guitar World Championships
Vítěz Air Guitar World Championships je povinen předávat dál dobré poselství o hře na imaginární kytaru, a tak podporovat světový mír.

 

Generální partner:

kytary.cz

 

Hlavní partner:

Washburn

 press room | 2010 | © AUDIO PARTNER s. r. o. | kontakt pro média